top of page

Sprogbaseret pædagogik og SFL – et kursus

– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis.  
 
Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis i fag, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, naturfagsundervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler. Det kan være egen praksis, men det kan også være som vejleder,konsulent o. lign. Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik.  

 
Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes fag og praksis.  
  
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign. 
  
Kursusdatoer 
30. og 31. oktober 2024   

28. og 29. november, 2024 

16. og17. januar, 2025 

1. dag kl. 10-16 og 2. dag kl. 9-15  

 

  
Kursussted 

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V 
 

Deltagerantal 
Kurset oprettes ikke hvis der er mindre end 15 deltagere 
   
Pris 
9.000 kr. (ekskl. moms), inkl. forplejning 

* studerende 3.000 kr. 

 
Tilmelding 
Senest den 15.september, 2024 på dette link: https://forms.gle/DGjTpVeHjbTsibhW9 
  
Arrangør 
Foreningen for SFL i professionerne:  www.sprogbaseretlaering.dk 
  
Undervisere 
Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Kathrin har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Hun er forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning. 
 
Grethe Kjær Jacobsen: Tidligere pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Hun udvikler kurser med SFL. Sammen med Ruth Mulvad forfatter til bl.a. bogen Ind i naturfag – fra tekster til naturfaglig kompetence. Akademisk Forlag, 2022. 
  
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole (2012). Akademisk Forlag, og en række artikler om SFL-baseret pædagogik. 
  
 

Dag 1 -2 
Hvordan kan vi træffe sproglige valg som understøtter et bestemt budskab? 
Hvordan kan vi arbejde med forskellige tekster i forskellige kontekster? 
Vi tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb. Der vil være fokus på sproglige ressourcer indenfor det område der i SFL kaldes den ideationelle metafunktion. 
  
Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog? Med udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL-baserede pædagogiske principper. 
  
I får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb 
 
Dag 3 – 4 

At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster. 
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion. 
  
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere. 
  
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis så vores udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning? 
Kursisterne får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb. 

Dag 5 - 6  
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår udvalgte sproglige ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster og ser hvilken betydning forskellige valg af sproglige ressourcer har. 
  
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere samt give feedback på andres forløb. 
Diskussion af perspektiver og evaluering. 

(Ret til ændringer forbeholdes!) 

bottom of page