top of page

Sprogbaseret pædagogik og SFL – et kursus

– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, naturfagsundervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler. Det kan være egen praksis, men det kan også være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder. Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 


Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.
 
Kursusdatoer
9. og 10. november 2023

13. og 14. december, 2023

6. og 7. februar, 2024

1. dag kl. 10-16 og 2. dag kl. 9-15

 
Kursussted

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
 

Deltagerantal
Kurset oprettes ikke hvis der er mindre end 15 deltagere
 
Pris
9.000 kr. (ekskl. moms), inkl. forplejning

* studerende 3000 kr.

Link til tilmelding

bottom of page