top of page

Nedenstående kursus er afholdt

Du kan finde inspiration hvis du ønsker et kursus eller en workshop

Skriv til Ruth Mulvad på rm@inquam.dk

Fordybelseskursus i SFL og SFL-baseret undervisning

Har du et grundlæggende kendskab til SFL og vil du gerne blive endnu dygtigere? Du kan fx have deltaget i tidligere kurser i sprogbaseret pædagogik og SFL (grundkursus og fortsætterkursus 1), men det er ingen forudsætning.   
 
Målgruppe: Undervisere, vejledere, konsulenter inden for grundskole, sprogskole og ungdomsuddannelse, i alle fag.

Program: se nedenfor
I alt 6 undervisningsdage


Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Bag kurset står tre fagpersoner
Kathrin Bock: lektor på VIAUC, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.
Grethe Kjær Jacobsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Har lavet en række kurser om SFL
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole og en række artikler om SFL-baseret pædagogik.

Program

Formål med kurset
Uddybning af viden fra tidligere SFL-kurser eller selvtilegnet viden om SFL. Uddybning af SFL-baserede pædagogiske modeller
Udvikling af egen praksis

1. og 2. dag
Vi aktiverer viden fra tidligere kurser ved at afprøve et konkret sprogbaseret forløb i et fag efter ’sneglemodellen’.
 
Vi diskuterer hvordan man udvælger resurser og aktiviteter efter formål (fokus på didaktik og sproglige resurser). Deltagerne designer et eget forløb.
 
Vi introducerer metoden Reading to Learn (R2L) og diskuterer den i forhold til sneglemodellen og andre SFL-tilgange. Metoden afprøves i praksis. Deltagerne arbejder selv med at udvikle et R2L-forløb.
 
Anna-Vera Meidell Sigsgaard og Susanne Jacobsen, Københavns Professionshøjskole: Introduktion til Legitimation Code Theory (LCT) og diskussion af LCT og SFL i pædagogisk sammenhæng.

3. og 4. dag
Vi dykker ned i sprogmodellen og ser på betydning af ressourcer i to metafunktioner

 • den interpersonelle metafunktion: 

  • ytringsfunktioner og udvekslingssystemet, herunder dialogen i klasserummet, fx gruppearbejde, lærer-elevsamtale

  • appraisal og modalitet i elevtekster fra jeres område

 • den ideationelle metafunktion:

  • procestyper og deltagerroller

  • forbindere

begge med en didaktisk vinkling.
 
Markedsplads: deltagerne præsenterer egne afprøvninger.

5. og 6. dag
Vi uddyber ressourcer inden for den tekstuelle metafunktion:

 • makro- og hyperthema

 • thema-rhema

med produktion af tekster som omdrejningspunkt i en sprogbaseret undervisning.
 
Nu ved vi en masse om sproglige resurser og didaktiske modeller, men hvad gør vi når vi står med en konkret genre: Hvad er godt at tage fat på, og hvordan skal vi forsætte (hvilke sproglige ressourcer skal vi vælge ud, hvordan skabe progression)? Vi konstruerer i fællesskab en skabelon der indeholder informationer om en genres formål, kontekst, struktur og sproglige mønstre. En sådan skabelon kan anvendes som lærerens guide til at tilrettelægge sprogbaserede forløb.
 
Markedsplads: deltagerne præsenterer egne afprøvninger.

bottom of page