top of page
15. årsmøde i Foreningen for SFL i Professionerne

 

To workshopdage med undersøgende undervisning i naturfag, matematik, billedkunst og dansk

Torsdag den 1. februar Fagene naturfagene og matematik

Fredag den 2. februar: Fagene billedkunst og dansk. Samt generalforsamling

Udførligt program følger her på siden. 

14. årsmøde

Den 2. og 3. februar holdt foreningen sit 14. årsmøde. Det blev to forrygende workshopdage: en dag om naturfag og en dag om dansk. På www.sprogbaseretlaering.dk vil I om et stykke tid kunne se ppt. fra dagene.

 

Nu kan I allerede sætte kryds i kalenderen så I ikke går glip af det 15. årsmøde i 2024, den 1. og 2. februar 2024. Bestyrelsen er allerede i gang med at overveje indholdet og har luftet ideer om tværsproglighed, nyankomne flygtninge/indvandrere, sprog i fagene, fx billedkunst, kulturfag. Har du en ide, så skriv til Ruth,

 

Vi opdaterer hele tiden vores hjemmeside www.sprogbaseretlaering.dk. Især vil vi gerne have beskrivelser af projekter, undervisning, o.lign. på siden. Vi er også i gang med at opdatere litteraturlisten på siden. Skriv hvis du har et projekt, undervisningseksempel eller en artikel/bog som du gerne vil have lagt på siden.

Generalforsamling 2023

3. Februar blev der afholdt generalforsamling i bestyrelsen. Generalforsamlingen blev afholdt på KP, Tagensvej i forbindelse med årsmødet. 

Bestyrelsensmedlemmer fortsætter som hidtil. Ny suppleant: Mimi Skovgård

Pointer fra formandens beretning. 

 

Bestyrelsens/formandens beretning

• Medlemstallet stiger år for år – man bliver medlem, hvis man deltager i et arrangement.

• Grundkursus blev aflyst pga. for få deltagere.

• Nordisk interesse – både svenske og norske kontakter.

• God kontakt til sprogskolerne. Jane er kommet i bestyrelsen.

• Bestyrelsen har afholdt to møder

• Tilbud om fællesspisning på årsmødet – dette skal vi huske næste år

Se referat og hele formandens beretning her

Referat

Formandens beretning

Girl in Class
Children in Yoga Class
Kids Playing Treasure Hunt
bottom of page