top of page

Sprogbaseret pædagogik og SFL –
Et kursus i grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis i fag, fx litteraturpædagogik, mundtlighed,  naturfags-undervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisnings-praksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler.
Det kan være egen praksis, men det kan også være som vejleder, konsulent o. lign.

Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 

 

Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem
kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra
deltagernes fag og praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder,
lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.

 

Kursusdatoer
30. og 31. oktober 2024
28. og 29. november, 2024
16. og17. januar, 2025
1. dag kl. 10-16 og 2. dag kl. 9-15
 
Kursussted
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

 

Deltagerantal
Kurset oprettes ikke hvis der er mindre end 15 deltagere
 
Pris
9.000 kr. (ekskl. moms), inkl. forplejning
* studerende 3.000 kr.

 

Tilmelding
Senest den 15.september, 2024 på dette link: https://forms.gle/DGjTpVeHjbTsibhW9
 
Arrangør
Foreningen for SFL i professionerne:  www.sprogbaseretlaering.dk
 
Undervisere
Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Kathrin har lavet en række
forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Hun er forfatter til artikler om
SFL-baseret undervisning.
 

Grethe Kjær Jacobsen: Tidligere pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune.
Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Hun udvikler
kurser med SFL. Sammen med Ruth Mulvad forfatter til bl.a. bogen Ind i naturfag – fra
tekster til naturfaglig kompetence. Akademisk Forlag, 2022.
 

Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til
bl.a. bogen Sprog i skole (2012). Akademisk Forlag, og en række artikler om SFL-
baseret pædagogik.
 
Dag 1 -2
Hvordan kan vi træffe sproglige valg som understøtter et bestemt budskab?
Hvordan kan vi arbejde med forskellige tekster i forskellige kontekster?
Vi tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb. Der vil være fokus på sproglige
ressourcer indenfor det område der i SFL kaldes den ideationelle metafunktion.
 
Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog? Med
udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete
undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL-baserede pædagogiske principper.
I får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb
 

Dag 3 – 4
At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan
du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster.
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion.
 

Markedsplads:

Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere.
 
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis så vores
udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning?
Kursisterne får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb.


Dag 5 - 6 
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår udvalgte sproglige
ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle
metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster
og ser hvilken betydning forskellige valg af sproglige ressourcer har.
 
Markedsplads:

Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere
samt give feedback på andres forløb.
Diskussion af perspektiver og evaluering.
(Ret til ændringer forbeholdes!)

Kursusplakat til print

Design jeres eget kursus. 

 

Sprogbaseret pædagogik og SFL – et kursus– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL.

 

På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis.

 

Kontakt

Grethe Kjær Jacobsen: grethe.kjaer.jacobsen@gmail.com

Ruth Mulvad: ruthmulvad@gmail.com

Anker 1
bottom of page