top of page

Sprogbaseret pædagogik og SFL – et kursus

– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, naturfagsundervisning, matematikundervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler. Det kan være egen praksis, men det kan også være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder. Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 


Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.

 

I tillæg til kursus kan aftales aktionslæring, co-teaching, fælles planlægning, observation i klasserummet, mv

 

Undervisere vælges i forhold til kursister. Foreningens medlemmer er alle professionnelle undervisere der underviser med SFL og kan gennemføre kurser i mange fag på flere niveauer. 
Kontakt

Grethe Kjær Jacobsen: grethe.kjaer.jacobsen@gmail.com, tlf: 2728 2079

Ruth Mulvad: ruthmulvad@gmail.com, tlf: 2078 0661

 

Kursusdatoer: Efter aftale 
Kursussted: Efter aftale

Deltagerantal: Efter aftale 
Pris: Efter aftale

Nedenstående kursus er afholdt
 
Du kan finde inspiration hvis du ønsker et kursus eller en workshop

Skriv til Ruth Mulvad på rm@inquam.dk 

Sprogbaseret pædagogik og SFL
Et kursus i grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik


 
Kursussted:  VIA læreruddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg

Sprogbaseret pædagogik og SFL – et kursus
– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

 

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, naturfagsundervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler. Det kan være egen praksis, men det kan også være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder. Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 


Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.
 

 
Arrangør
Foreningen for SFL i professionerne:  www.sprogbaseretlaering.dk
 
Undervisere
Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Kathrin har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Hun er forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.

Grethe Kjær Jacobsen: Tidligere pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Hun udvikler kurser med SFL. Sammen med Ruth Mulvad forfatter til bl.a. bogen Veje til sprog i naturfag, - faglig udvikling i natur-/teknologi i grundskolen. Akademisk Forlag (udkommer 2021). 
 
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole (2012). Akademisk Forlag, og en række artikler om SFL-baseret pædagogik.
 
Reklamer gerne for kurset! Download plakaten for kurset og sæt den op!

Dag 1 - 2
Hvordan kan vi træffe sproglige valg som understøtter et bestemt budskab?
Hvordan kan vi arbejde med forskellige tekster i forskellige kontekster?
Vi tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb. Der vil være fokus på sproglige ressourcer indenfor det område der i SFL kaldes den ideationelle metafunktion.
 
Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog. Med udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL-baserede pædagogiske principper.
 
I får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb

Dag 3 – 4

At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster.
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere.
 
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis så vores udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning?
Kursisterne får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb.

Dag 5 - 6 
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår udvalgte sproglige ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster og ser hvilken betydning forskellige valg af sproglige ressourcer har.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere samt give feedback på andres forløb.
Diskussion af perspektiver og evaluering.

(Ret til ændringer forbeholdes!)

 

bottom of page