top of page

Denne workshop er afholdt.

Du kan finde inspiration hvis du ønsker et kursus eller en workshop

Skriv til Ruth Mulvad på rm@inquam.dk

To workshopdage med fokus på sprogbaseret undervisning i grundskolens natur- og sprogfag, den 7. og 8. februar 2021

Grænseoverskridende tværfaglig undervisning med fokus på naturfag og litteraturundervisning i dansk og sprogfag. Hvad er det særlige i fagene og hvordan kan de alligevel arbejde sammen?

Foreningen for SFL i Professionerne holder sit 12. årsmøde med generalforsamling, bl.a. med valg til bestyrelsen.

​1. dag: Fokus på naturfag

10.00 – 10.15: Velkomst

10.15 – 11.45: Naturfag og sprog. Anette Vestergaard Nielsen

Det er blevet fastslået, at mange af naturfagenes tekster ikke helt passer til undervisningen (MONA 3-21). What to do?
I får indblik i en undervisning der bygger på en sprogbaseret tilgang, hvor tekstaktiviteter synliggøres og det faglige niveau styrkes. 

Med praktisk arbejde inddrages primærtekster og elevernes fælles og individuelle skrivning udvikles over tid. Der præsenteres en progression for læsning og skrivning i naturfag, der på sigt skal blive en del af Utterslev skoles undervisningskultur. 

11.45 – 12.05: Generalforsamling med bl.a. valg til bestyrelsen

12.05 – 12.45: Frokost

12.45 – 14.15: Semantiske bølger og sprogpædagogiske snegle: sprogpædagogisk arbejde i natur/teknologi. Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Denne workshop tager afsæt i et nyt forsknings- og udviklingsprojekt: Semantiske bølger og sprogpædagogiske snegle: sprogpædagogisk arbejde i natur/teknologi på mellemtrinnet.

I workshoppen giver vi en kort faglig introduktion til teorier, metode og arbejdsproces. Herefter får du mulighed for at afprøve nogle af de typer af aktiviteter, som eleverne har afprøvet i projektet. På baggrund heraf vil vi gerne høre dine og de øvrige deltageres tanker og overvejelser, fx med udgangspunkt i konkrete undervisningsmaterialer eller aktiviteter, som vi planlægger til næste aktion i projektet. På den måde får du mulighed for at berige projektet og dets videre udvikling, inden det næste år udvides til flere skoler.

14.15 – 14.30: Kaffepause

14.30 – 16.00: Hvordan skal naturfagslærere vide noget om sprog? Ruth Mulvad og Grethe Kjær

I workshoppen arbejde vi med omstændigheder i naturfag og dansk og viser at den sproglige funktion i ét fag ikke direkte kan overføres til et andet fag.

 

2. dag: Fokus på litteratur

10.00 – 10.05: Velkomst

10.05 – 12.15: Aktuelle tendenser i litteraturundervisningen. Ruth Mulvad og Grethe Kjær

Med udgangspunkt i M. Schleppegrells arbejde med litteratur ser vi på aktuelle tendenser i litteraturundervisningen beskrevet som scenariedidaktik, situeret didaktik, verdensvendthed. I workshoppen arbejder vi med hvordan man kan redidaktisere elevaktiviteter inden for sådanne tendenser sådan at de bliver sprogbaserede.

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 - 15.00: Litteraturundervisning i sprogfagene. Susanne Jacobsen og Kathrin Bock

I workshoppen arbejder vi med konkrete eksempler på hvordan man kan tilrettelægge en SFL-baseret undervisning med udgangspunkt i litterære tekster. Vi fokuserer på sproglige resurser der udvikler elevernes sproglige og litterære kompetencer, og vores pointe er at denne udvikling med fordel kan styrkes på tværs af sprogfagene dansk, engelsk og tysk. 

15.00 – 15.15: Kaffepause

15.15 – 15.55: Ni kvinder der vil gøre en forskel. Ruth Mulvad

Præsentation af bogen: Women in social semiotics and SFL af Maagerø, Mulvad og Tønnesen ved Ruth Mulvad.

 

15.55 – 16.00: Afslutning

(Ret til ændringer forbeholdes!)

bottom of page