top of page

Semantiske Bølger og Sprogpædagogiske Snegle
- En ny tilgang til naturfag, der øger flersprogede elevers deltagelsesmuligheder

Projektets formål

Formålet med projektet er at gøre naturfagsundervisningen vedkommende for særligt flersproglige elever.

Dette gøres ved at koble en naturfagsdidaktisk indsats med kombinerede sociologiske og sprogpædagogiske greb, hhv. legitimation code theory (LCT) og en sprogpædagogisk model.

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er natur/teknologi (N/T)-lærere på mellemtrinnet og deres elever, studerende på læreruddannelsens N/T-undervisning og det obligatoriske modul Undervisning af tosprogede elever samt det nationale og internationale forskningsmiljø.

Projektets aktiviteter

Projektet er inspireret af interventionsforskning og design-based research, hvor den forskningsbaserede viden om LCT, sprogpædagogik og natufagsdidaktik omsættes iterativt til konkrete ændringer af praksis i grundskolens N/T-undervisning på mellemtrinnet. Projektet drives af en gruppe bestående af en projektleder og to medarbejdere, der samarbejder tæt med lærerteams på de deltagende skoler.

I samspil med N/T-lærerne undersøges, tilrettelægges, afprøves og evalueres en ny tilgang til N/T-undervisningen, hvor det naturfaglige indhold gøres tilgængeligt for elever i en gradvis, målrettet bevægelse fra hverdagssprog til fagsprog.

 

Sideløbende med indsatsen på skolerne, udvikler og afprøver projektgruppen og lærerteams sammen med lærerstuderende, hvordan denne tilgang producerer viden, som bedst integreres i undervisningen i læreruddannelsens N/T-undervisning og det obligatoriske modul Undervisning af tosprogede elever.

 

Projektet er dagsordensættende og bidrager til et internationalt fagligt miljø i udvikling. Samtidig bidrager det til skandinavisk arbejde med at bruge sprogpædagogiske forsknings- og udviklingsarbejde og inkluderende tilgange i naturfagsundervisningen.

Profiler

Projektet ledes af Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor ph.d., i dansk som andetsprog og pædagogik.

Hun har introduceret LCT til den danske pædagogiske kontekst og har mange års erfaring med forskning i og efteruddannelse af lærere i fagenes sproglige dimension. Hun er medstifter af LCT-Nordisk netværk for forskere og uddannere, bestyrelsesmedlem af foreningerne for SFL i Professionerne og Nordisk SFL og Socialsemiotik.

Øvrige deltagere er Ditte Marie Pagaard, lektor i naturfagsdidaktik med erfaringer og kompetencer inden for arbejde med marginaliserede elever i NT og sprogbaseret STEM-undervisning.

 

Dorte Maiken Lohse, lektor i dansk og DSA, bidrager med mange års praksiserfaringer bl.a. med udviklingaf sprogbaseret NT-undervisning.

Kalender

Projekt er et treårigt projekt, med start i januar 2021, og afsluttes december 2022.

Resultater

Resultater formidles via Big Bang konferencerne i 2022 og 2023, samt gennem artikler. 

bottom of page