top of page
Artikler

Bock, K. (2011). Nye spilleregler for sprog i dansk - det funktionelle paradigme i danskundervisningen på læreruddannelsen. I: M. Vedsgaard Christensen og L. Møller Daugaard (red.), Sprog på spil: At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Bock, K. (2017). Fra slugte nåle til liv på børnehjem: SFL-baseret undervisning med afsæt i autobiografiske tekster. I: Bock, K., M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.) (2017). Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

Bock, K., M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.) (2017). Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

Christensen, M.V. (2013). Genrer – betyder de noget i praksis? Viden om læsning nr. 13.

Christensen, M.V. (2014). Skrivning i skolen – undervisning i tekster og kommunikation. I: N. Mølgaard og B. Bang Carlsen (red.), Lærerprofiler i dansk. 3. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Christensen, M.V. (2014). Sprog og læring i genrepædagogikken. KvaN nr. 99.

Christensen, M.V. (2014). Genrepædagogik – mest i teorien. Webinar CFU/Nationalt Videncenter for Læsning. https://cfu.adobeconnect.dk/p35fhyziijw/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal (hentet 31.05.16).

Christensen, M.V. (2017). Genrepædagogik i grundskolen – Sølystskolen 2009-2016. Sprogforum nr. 63.

Christensen, M.V. (2017). Læremidler fra et andetsprogsperspektiv - Analyse og redidaktisering. I: Knudsen, S. Kragholm og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

Christensen, M.V. og K. Bock (2011). Nye spilleregler i dansk: Det funktionelle paradigme i danskundervisningen på læreruddannelsen. I: L.M. Daugaard og M.V. Christensen (red.), At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse. Aarhus: ViaSystime.

Christensen, M.V., J. Hellqvist og A.M. Dahl Jakobsen (2012). Genrepædagogik i teori og praksis – på samme tid. Fællesskrift 11.

Christensen, M.V. og I. Maibom (2012). En fabelagtig fornemmelse for sprog: Genrepædagogik i 3. Klasse. I: L.M. Daugaard og M.V. Christensen (red.), At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse. Aarhus: ViaSystime.

Christensen, T. (2018): Notatteknik og tekstlæsning i naturfag i udskolingen: Reading to learn- metoden som udgangspunkt, i: Viden om læsning, nr. 24.

Derewianka, B. (2016). Vilde med sten – indskolingsbørn på opdagerfærd i geologiens sprog. I: K. Bock, M.V.Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.), Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

Elgaard, K.M.E, Frandsen, C.A., Kabel, K (2018): Literacy og juridiske rollespil i gymnasiet og universitetet, i: Viden om læsning, nr. 24.

Gibbons, P. (2010). Læring gennem samtale. Unge Pædagoger 5.

Gibbons, Pauline (2016). Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. 2. udgave. Samfundslitteratur.

Hammond, J. (2012). Mundtlig sprogudvikling som en bro til literacy: Stilladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog. Viden om læsning nr. 12.

Høyrup, F. (2013). Tosprogede elevers særlige udfordringer med faglig læsning og skrivning. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Jacobsen, G.K. og R. Mulvad (under udgivelse). Hvorfor skriver man i skolen? Sprogbaseret undervisning i Køge Kommune. Køge: Køge Kommune.

Jacobsen, S.K. (2013). Snyd eller stilladsering? - om læsning og skrivning i fremmedsprog. I: D. Østergren-Olsen og L. Herholdt (red.), Litteraturlyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Jacobsen, S.K. (2017). Genrepædagogik i undervisningsfaget engelsk i læreruddannelsen. Sprogforum nr. 63.

Jacobsen, S.K (2016): Literacy for Begyndere. I: Gregersen, A.S. (Red.): Tidlig Sprogstart i Skolen, Samfundslitteratur: http://samfundslitteratur.dk/bog/tidlig-sprogstart-i-skolen  (Vi arbejder også på en pendent i engelsk. Den kommer i august)

Jacobsen, S.K. og A.K. Kryger (2015). Reading 2 Learn Mr. Fox. Sproglæreren 1/2015.

Jacobsen S.K., M. Olsen og K. Søgaard (2017): Let's get started! Engelsk med billedbøger i indskolingen. Samfundslitteratur.

Jacobsen, S.K. og M. Olsen (2015). Kompetenceområder i sprogfagene - engelskfaget i et didaktisk perspektiv. I: A.S. Gregersen (red.). Sprogfag i forandring: pædagogik og praksis. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Jacobsen, S.K. og J. von Holst-Pedersen (2013). Sprog på skrift – Faglig læsning og skrivning i fremmedsprog. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Jensen, P.G. og Illum, L. (2018): Kend dit værktøj. Et samarbejde mellem faglærer og læsevejleder, i: Viden om læsning, nr. 24.

Jensen, S. og Krenzen, A. (2018): Fagligt løft til læsesvage elever i udskolingen gennem fælles, fokuseret tekstlæsning, i: Viden om læsning, nr. 24.

Johansson, B. og A.S. Ring (2015). Lad sproget bære. Genrepædagogik i praksis. 2. udg. København: Akademisk Forlag.

Kabel, K. (2009). Er matematisk samtale bare samtale? Læsning og elevers matematikfaglige sprog. MONA 4/2009.

Kabel, K. (2012). Et sprog til at tale om litteratur: fra love <3 til fagligt værdsatte diskurser. I: D. Østergren-Olsen og L. Herholdt (red.), Litteraturlyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Kabel, K. (2013). “At sætte faglige ord på processen – Faglig læsning og skrivning i håndarbejde”. I M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Kabel, K. (2013). En flyver i ord – Faglig læsning og skrivning i natur/teknik. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Kabel, K. (2014). Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag. Frederikshavn: Dafolo.

Kabel, K. (2015). Introduktion til Pauline Gibbons: “Læsning på andetsproget”. Literacy.dk. http://literacy.dk/wp-content/uploads/L%C3%A6sning-p%C3%A5-andetsproget_introduktion.pdf (hentet 31.05.16).

Kabel, K. (2017). Fagspecifik literacy - når elever skaber betydning. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget.. København: Akademisk Forlag.

Kabel, K. (2017). ”Hvad gør hvilken grammatik godt for?”. I: J. Bremholm, J. Bundsgaard, S.S. Fougt og A.K. Skyggebjerg (red.) Læremidlernes danskfag. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 130-150

Kabel, K. (2016): Danskfagets litteraturundervisning. Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen. Aarhus Universitet. DPU. ph.d. afhandling
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Ph.D_Kristine_Kabel.pdf

Kabel, K. & L. Storgaard Brok (2018): Didaktik og kontekst: Vi trænger til en teoretisk afklaring af kontekstbegrebet i literacy-didaktikken. I: ,Christensen,T.S. N.Elf, P.Hobel, A. Qvortrup, S. Troelsen (red.), Didaktik i udvikling,Klim.

Kabel, K., R. Mulvad og J. Bremholm (2010). Evaluering af fagsprog. Nordand 2010 (2).

Kabel, K., M. Als Nielsen og A. Kruse Partsch (2014). Ord på! Litteratur. Frederikshavn: Dafolo.

Kabel, K., A. Kruse Partsch og M. Als Nielsen (2014). Ord på! Insekter. Frederikshavn: Dafolo.

Kabel, K., Lone Krogsgaard Svarstad og Thorkild Hanghøj (2017): Børns semiotiske erfaringer i relation til Minecraft. I: Sprogforum nr. 65, december 2017

Knudsen, S.K. og L. Wulff (red.) (2017). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

Kofoed, U., R. Mulvad & I. Regnarsson (2017). Fra baller til sædemuskler - sprogbaseret fagundervisning. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget.  København: Akademisk Forlag.

Kress, G. (2012). Materialiseret meningsskabelse: Tanker om literacy, læsning og skrivning i konteksten af multimodal kommunikation. Viden om læsning  nr. 12.

Krogh, T.K. og R. Mulvad (2012). Ud i skoven med skriften. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i børnhaven. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Langkjær, H. og R. Mulvad (2011). På tur til Odense Zoo – et undervisningsforløb med kommentarer. DANSK 3/2011.

Love, K. og S. Humphrey (2013). Responsgenrer i skoleundervisningen: Sproget i arbejde. Viden om læsning nr. 13.

Mathiesen, F. (2013). Sprog i billeder – Faglig læsning og skrivning i billedkunst. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Mulvad, R. (2002). Et ord flyver op. Skriftlighed. Undervisningsbog. Elevfagbog. Lærervejledning. København: Alinea.

Mulvad, Ruth (2002). Kommer tid – kommer sprog. Sproglære. Undervisningbog. Elevfagbog. Lærervejledning. København: Alinea.

Mulvad, R. (2008). Hvad betyder på? – semantik, grammatik og læseforståelse. Viden om Læsning nr. 4.

Mulvad, R. (2008). At skrive med funktionel lingvistik. FOKUS – på dansk som andetsprog for voksne nr. 42.

Mulvad, R. (2009). Læsning og fagsprog. Hjemkundskabsforeningens blad. Nr. 1 februar 2010

Mulvad, R. (2010). Faglig læsning på fremmedsprog. PS Praktisk Sprog. Tidsskrift for undervisere i fremmedsprog 3/2010.

Mulvad, R. (2010). Faglig læsning på fremmedsprog. PS Praktisk Sprog 3/2010

Mulvad, R. (2010). Faglig læsning – sproglig udvikling og sprogtilegnelse. Sproglæreren 4/2010.

Mulvad, R. (2011). Kan det være sjovt at skrive om havdyr? I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.). Skrivelyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Mulvad, R. (2012). Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. København: Akademisk.

Mulvad, R. (2012). SFL-baseret pædagogik – varianter og udviklinger. I: T.H. Andersen og M. Boeriis (red.), Socialsemiotik i Norden. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Mulvad, R. (2012). Faglig læsning. I: H.J. Kristensen og P.F. Laursen (red.). Gyldendals Metodehåndbog. København: Gyldendal.

Mulvad, R. (2012). Sprog i skole – om at integrere arbejde med sprog i fagenes didaktik. Sproget i skolen. KvaN nr. 94.

Mulvad, R. (2013). Hvorfor fortjener fagtekster særlig opmærksomhed? I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Mulvad, R. (2013). Pres de halverede hvidløgsfed gennem en hvidløgspresser – Faglig læsning og skrivning i hjemkundskab. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Mulvad, R. (2013). Hvad er genre i genrepædagogikken? Kære genre – hvem er du? Viden om Læsning nr. 13.

Mulvad, R. (2014). Sprog og læring. Literacy: sprog og læring. KvaN 99.

Mulvad, R. (2015). Hvornår er en elevtekst god? I: A. Golden og E. Selj (red.)- Skriving på norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Mulvad, R. (2017). Sprogbaseret pædagogik – genrepædagogik. Sprogforum nr. 63.

Maagerø, E. (2012). Så mange måder at skabe mening på – Multimodale tekster. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

Maagerø, E. (2013). Skrivelyst i matematik og naturfag. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i fagene. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Maagerø, E. (2015). Om at læse på sætningsniveauet. I: E. Maagerø og E.S. Tønnesen (red.), At læse i alle fag. 2. oplag. Aarhus: Klim.

O’Halloran, K. og V.L. Fei (2011). Dimensioner af multimodal literacy. Viden om læsning  nr. 10.

Polias, J. (2011). Samarbejde mellem engelsklærere og faglærere. Aktuelle forandringer I den pædagogiske praksis. Viden om Læsning nr. 9.

Projekt Uddannelsesløft (2015). Løft læringen – brug sproget. Erfaringer fra projekt Uddannelsesløft. Aalborg: Project Uddannelsesløft. http://www.uddannelsesloeft.dk/ (hentet 31.05.16).

Rose, D. (2016). Demokratisering af klasseværelset. I: K. Bock, M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.), Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

Sigsgaard, A.-V.M (2010). Min stue, min børnehave. I Mikkelsen, P. (red). Pædagogisk arbejde med tosprogede børn. Frederikshavn: Dafolo: s. 55-80.

Sigsgaard, A.-V.M. (2013). "Hvad skal jeg skrive? – Det må du selv vide…” Udvekslingsstrukturanalyse af samtaler mellem lærere og elever i dansk som andetsprog- og historieundervisning. Nordand nr. 8.

Sigsgaard, A.-V.M. (2013). Fælles konstruktion - stilladserende tale i skriveundervisningen. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i fagene. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Sigsgaard, A.-V.M. (2014). "Brug dine egne ord!” – hvordan gør man sig legitim som DSA-elev i historieundervisningen? Sprogforum nr. 58.

Sigsgaard, A.-V.M. (2015). Demokrati og semantiske bølger i andetsprogsundervisningen. Viden om literacy nr. 18.

Sigsgaard, A.-V.M. (2015). Det kan også blive for hverdagsagtigt: om udviklingen af tosprogede elevers skolesprog i fagundervisningen ved hjælp af dt semantiske koordinatsystem og den semantiske bølge. Unge pædagoger nr. 4.

Sigsgaard, A.-V.M. (2017). Samtale og interaktion i undervisningen. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.) Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

Thygesen, R. og K.L. Berge (2013). Skrivelyst - en vigtig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i fagene. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Undervisningsministeriet (forår 2017). Inspirations- og vejledningsmaterialer. UCC og VIA. København: Styrelsen for It og Læring. http://www.emu.dk

Vilien, Katja (2017). Ind i teksten med flersprogede elever. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.  

Østergaard, A.M. og G. Kjær (2013). Inklusionens didaktik. Frederikshavn: Dafolo.

Østergaard, W. (2017). Registerkontinuum - et værktøj til planlægning og refleksion. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.
 

bottom of page