top of page

Semantiske Bølger og Sprogpædagogiske Snegle
- En ny tilgang til naturfag, der øger flersprogede elevers deltagelsesmuligheder

Projektets formål

Formålet med projektet er at gøre naturfagsundervisningen vedkommende for særligt flersproglige elever.

Dette gøres ved at koble en naturfagsdidaktisk indsats med kombinerede sociologiske og sprogpædagogiske greb, hhv. legitimation code theory (LCT) og en sprogpædagogisk model.

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er natur/teknologi (N/T)-lærere på mellemtrinnet og deres elever, studerende på læreruddannelsens N/T-undervisning og det obligatoriske modul Undervisning af tosprogede elever samt det nationale og internationale forskningsmiljø.

Projektets aktiviteter

Projektet er inspireret af interventionsforskning og design-based research, hvor den forskningsbaserede viden om LCT, sprogpædagogik og natufagsdidaktik omsættes iterativt til konkrete ændringer af praksis i grundskolens N/T-undervisning på mellemtrinnet. Projektet drives af en gruppe bestående af en projektleder og to medarbejdere, der samarbejder tæt med lærerteams på de deltagende skoler.

I samspil med N/T-lærerne undersøges, tilrettelægges, afprøves og evalueres en ny tilgang til N/T-undervisningen, hvor det naturfaglige indhold gøres tilgængeligt for elever i en gradvis, målrettet bevægelse fra hverdagssprog til fagsprog.

 

Sideløbende med indsatsen på skolerne, udvikler og afprøver projektgruppen og lærerteams sammen med lærerstuderende, hvordan denne tilgang producerer viden, som bedst integreres i undervisningen i læreruddannelsens N/T-undervisning og det obligatoriske modul Undervisning af tosprogede elever.

 

Projektet er dagsordensættende og bidrager til et internationalt fagligt miljø i udvikling. Samtidig bidrager det til skandinavisk arbejde med at bruge sprogpædagogiske forsknings- og udviklingsarbejde og inkluderende tilgange i naturfagsundervisningen.

Observationer og aktiviteter

Flyde og synkesprog i forsøg vs. opsamling

Det periodiske system

Hvor er du klog

Fordampning/forsikring

Lydens gang

Profil

Anna-Vera
Meidell Singsgaard

Projektet ledes af Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor ph.d., i dansk som andetsprog og pædagogik.

Hun har introduceret LCT til den danske pædagogiske kontekst og har mange års erfaring med forskning i og efteruddannelse af lærere i fagenes sproglige dimension. Hun er medstifter af LCT-Nordisk netværk for forskere og uddannere, bestyrelsesmedlem af foreningerne for SFL i Professionerne og Nordisk SFL og Socialsemiotik.

Resultater

Resultater formidles via Big Bang konferencerne i 2022 og 2023, samt gennem artikler. 

Kalender

Projekt er et treårigt projekt, med start i januar 2021, og afsluttes december 2022.

Portræt - Ditte Marie Pagaard.jpg

Dorte Maiken Lohse, lektor i dansk og DSA, bidrager med mange års praksiserfaringer bl.a. med udviklingaf sprogbaseret NT-undervisning.

Dorte Maiken 
Lohse

Sonja Heinrich har en phd indenfor naturfag, er uddannet naturfagslærer og fremmedsprogslærer og medbringer erfaringer indenfor folkeskolen.

Sonja Heinrich

Suzanne Rønhøj Schjøtt, adjunkt i naturfagsdidaktik og underviser i natur/teknologi på læreruddannelsen, er uddannet biolog og bidrager med viden om læring i naturfagene.

Suzanne Rønhøj
Schjøtt

Publikationer

Meidell Sigsgaard, A.-V., Lohse, D. M., & Skinhøj, K. (2023). Sproglige aktiviteter med fagligt indhold: Puslesætninger i natur-teknologiundervisningen. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 76(Juni), 63–74. https://tidsskrift.dk/spr/article/view/138182

 

 

Meidell Sigsgaard, A.-V., Heinrich, S., Pagaard, D. M., & Olsen, P. S. (2023). Semantiske Bølger: Sprogligt arbejde i natur/ teknologiundervisningen med fagligt fokus. MONA, 3, 26–43. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/139987

Projektet er støttet af Novo Nordisk

bottom of page