top of page

Sprogbaseret Læring

Foreningen for systemisk funktionel lingvistik i professionerne

Foreningen for systemisk funktionel lingvistik i professionerne arbejder for en udbredelse af en kontekstnær udvikling af sprog i uddannelsessystemet. 

Foreningen består af undervisere, forskere og andre interesserede.   

Foreningens aktiviteter spænder bredt fra artikler og netværk til kurser og årsmøder.

15. årsmøde i Foreningen for SFL i Professionerne

 

To workshopdage med undersøgende undervisning i naturfag, matematik, billedkunst og dansk

Torsdag den 1. februar Fagene naturfagene og matematik

Fredag den 2. februar: Fagene billedkunst og dansk. Samt generalforsamling

Udførligt program følger her på siden. 

NYT GRUNDKURSUS!

Foreningen for SFL i Professionerne starter nyt kursus i sprogbaseret undervisning i efteråret 2023.

Lærere i grundskolen, læreruddannere, konsulenter i kommuner og undervisningsministeriet, skoleledere, lærere på sprogcentre kan på dette kursus få praksisnær viden om hvordan man kan komme i gang med en effektiv sprogbaseret undervisning.

Kurset er på 3 x 2 dage, start 9. november 2023, Campus Carlsberg, København

 

Læs mere her 

Læs artiklen i næste nummer af Sprogforum

Hvert fag, sin forståelse - sit sprog.
Fagspecifik sprogbaseret undervisning med SFL. 


Af Grethe Kjær Jacobsen, Ruth Mulvad og Anette Vestergaard Nielsen

Afholdt aktivitet

Det 14. årsmøde i Foreningen for SFL i professionerne
Den 2. og 3. februar 2023.

To workshopdage om naturfag og dansk

Anette Vestergaard Nielsen

Sprog i naturfag

Præsentation

Ruth Mulvad

Omstændigheder

Ruth Mulvad

Ni eksempler på kvinder

Ruth Mulvad

Naturfag og omstændigheder

bottom of page