Det 13. årsmøde i Foreningen for SFL i professionerne
den 2. og 3. februar 2023.
To workshopdage om naturfag og dansk

 

Naturfagsdagen den 2. februar

Oplægsholderne konsulent for matematik, CFU KP, Søs Spahn, naturfagsvejleder Mette Mellerup, Sølystskolen i Silkeborg, og konsulent for naturfag, CFU KP, Anette Vestergaard Nielsen udfolder temaet STEM – science, technologi, enginering, mathematics – med en sprogbaseret SFL-tilgang.
De tre oplæg vil veksle mellem præsentation og workshop.Danskdagen den 3. februar

Programmet for dagen er sprogbaseret undervisning med SFL for voksne indvandrere/flygtninge og Folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling.
 

Sprogskolelærer Jane Nielsen, CDI Køge, og lektor Hanne Schilling, KP, præsenterer et nyt videomateriale til undervisning af indvandrere/flygtninge. I materialet er der fokus på tre forskellige tekstaktiviteter, beretning, forklaring og instruktion. Herefter er der en drøftelse af hvordan materialet kan kvalificeres og anvendes i  andre pædagogiske kontekster.

Pædagogisk konsulent for dansk, CFU Absalon, Susanne Hansson præsenterer hvilke faglige krav der stilles i de skriftlige afgangsprøver i dansk. Herefter arbejdes der med hvordan vi ved hjælp af SFL kan understøtte arbejdet med elevernes tekstproduktion.

Derudover er der mulighed for at dele egne erfaringer med SFL i korte præsentationsrunder ('markedsplads').

 

TId: Torsdag d. 2. og fredag d. 3.februar 2023, begge dage kl. 10-16
Sted: KP, Tagensvej 18, 2200 København N  (bemærk adressen! Bus 6A går til døren)
Pris: 175 kr. pr. dag (forplejning)
Tilmelding: Man kan tilmelde sig en af dagene eller begge dage.

Senest den 23. januar 2023 på dette link: https://forms.gle/qmxeoj2gKG4H2wrZ6