top of page

Præsentationer fra årsmøde 23 

Mette Mellerup åbnede for diskussionen om SFL i STEM.

Problemstillingen var:

Hvordan sikre vi at eleverne får deltagelsesmulighed i STEM-undervisningen med et fortsat fokus på sprog?

Se Mettes præsentation her!

Det 14. årsmøde i Foreningen for SFL i professionerne
den 2. og 3. februar 2023.
To workshopdage om naturfag og dansk

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Kbh N Bygning C lokale 030 (Stueplan)

 

Naturfagsdagen den 2. februar

10.00 - 10.05 Velkomst

 

10.05 - 11.45 Søs Spahn, konsulent for matematik, CFU KP

Hvordan kan du få elever til at udvikle en tekst i matematik, der leder hen mod en form for ræsonnement eller konklusion? 

En af de fagdidaktiske udfordringer i matematik er at få eleverne til at forstå, at faget også er skriftligt - særligt når de skal levere en forklaring, der tydeliggør deres proces og en konklusion ifm. et problem.

Sammen med Søs ser vi på et forsøg fra en afprøvning i 6. klasse, hvor eleverne for første gang bliver præsenteret for, hvordan sætningsudvikling kan give dem en vej ind i den faglige skrivning. 

 

12.30 - 14.00 Mette Mellerup, Naturfagsvejleder STEM KA Stud., Sølystskolen, Silkeborg. STEM er trend der tager udgangspunkt i et problem eller  en udfordring og ikke som vi kender det, et fagligt felt. Hvad kan STEM og hvad kan det ikke i forhold til læring? Hvordan får vi undervisning i fagsprog ind i ikke stramt stilladserede forløb, hvor eleverne i høj grad sætter dagsordene for det faglige indhold og processen er styrende for arbejdet?

Mette problematiserer STEM-tanken i forhold til en sprogbaseret undervisning som den praktiseres på Sølystskolen, og det misk mask der er mellem det vi vil og det vi bør i forhold til fælles mål og Folkeskolens Prøver 

14.00 - 15.45 Anette Vestergaard Nielsen, konsulent for naturfag STEM KA Stud., CFU KP. Anette udfolder temaet STEM – science, teknologi, enginering, matematik – med en sprogbaseret SFL-tilgang. Elever bliver mere motiverede og engagerede i naturfaglige problemstillinger, når problemstillingen sættes ind i en autentisk case. Anette kommer med eksempler som fx opbygning af Mykolajiv med 3D print og gravity kamufleret som Gery Viti. Vi bruger hverdagssproget som grundlag til at udvikle et nuanceret fagsprog

 

15.45 - 16.00 Ovenstående oplæg og pointer opsummeres.


De tre oplæg vil veksle mellem præsentation og workshop.Danskdagen den 3. februar

10.00 - 11.30. Hanne Schilling, Lektor og Jane Nielsen Sprogskoleleder, CDI Køge. Sprogbaseret læring med SFL til sprogskoler. Brug af videoer til selvstudie. Jane og Hanne præsenterer et nyt videomateriale til undervisning af indvandrere/flygtninge. I materialet er der fokus på tre forskellige tekstaktiviteter, beretning, forklaring og instruktion. Herefter er der en drøftelse af hvordan materialet kan kvalificeres og anvendes i  andre pædagogiske kontekster

 

11.30 - 12.15. Frokost

 

12.15 - 12.45. Generalforsamling SFLP

 

12.45 - 13.45. Markedsplads. Vi deler viden om sprogbaseret undervisning med SFLP. Få praksiseksempler med hjem 

 

13.45 - 14.00. Kaffe/the pause

 

14.00 - 15.45. Susanne Hansson. Pædagogisk konsulent for dansk, CFU Absalon. Hvilke skriftlige krav stilles der til Folkeskolens Prøve Dansk, skriftlig fremstilling? Susanne præsenterer de faglige krav. Herefter workshop om sproglige SFL redskaber der understøtter de faglige krav til Folkeskolens Prøve Dansk, skriftlig fremstilling. 

15.45 - 16.00 Opsamling med dagens pointer

TId: Torsdag d. 2. og fredag d. 3.februar 2023, begge dage kl. 10-16
Sted: KP, Tagensvej 18, 2200 København N  (bemærk adressen! Bus 6A går til døren)
Pris: 175 kr. pr. dag (forplejning)
Tilmelding: Man kan tilmelde sig en af dagene eller begge dage.

Senest den 23. januar 2023 på dette link: https://forms.gle/qmxeoj2gKG4H2wrZ6

Sådan kommer du til Tagensvej: https://www.kp.dk/uddannelsessteder/tagensvej-18/

 

Der er desværre ikke noget kort af bygningerne ved T18. Men kommer man ind ad hovedindgangen fra Tagensvej 18, og går igennem til gården er det bygningen til venstre for gårdhaven. Kigger du på denne screenshot af google maps er det bygningen lige overfor deres kantine, som hedder Bistropol:

image003.png

Årsmødet er afholdt.
Vi glæder os til næste år.
Se præsentationer herover

bottom of page