top of page
Introduktionslitteratur til SFL/socialsemiotik

SFL, systemisk funktionel lingvistik, kan betegnes som en slags betydningsgrammatik, dvs. et
begrebsapparat som kan klarlægge hvordan mennesker konstruerer betydning med fx sprog.

 

Dette begrebsapparat hviler på en mere overordnet teori om hvordan mennesker konstruerer
betydning ved hjælp af tegn, nemlig socialsemiotik som oversat betyder en teori om tegns
betydning i sociale sammenhænge.

 

Teorien kan anvendes på alle slags betydningssystemer, fx sprog, billeder, rum som arkitektur, museer, film, kropssprog osv.

SFL, systemisk funktionel lingvistik, er begrebsapparatet som bruges til at analysere et betydningssystem med.

 

SFL er oprindeligt udviklet til analyse af tegnsystemet verbalsprog, men er også udviklet til analyse af
mange andre tegnsystemer, især billeder.

Artikler til at komme i gang.

Her er tre artikler som giver eksempler på hvordan en SFL-baseret undervisning kan se ud. Artiklen
Vilde med sten af B. Derewianka er god at starte med.


Bock, K. (2017). Fra slugte nåle til liv på børnehjem: SFL-baseret undervisning med afsæt i
autobiografiske tekster. I: Bock, K., M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén
(red.) (2017). Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans
Reitzels Forlag.


Derewianka, B. (2016). Vilde med sten – indskolingsbørn på opdagerfærd i geologiens sprog. I: K.
Bock, M.V.Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.). Genrepædagogik og
andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.


Kofoed, U., R. Mulvad & I. Ragnarsson (2021): Fra baller til sædemuskler – sprogbaseret
fagundervisning. I Knudsen, S.K. & L. Wulff (red.). Kom ind i sproget, 2. udgave. Akademisk.

VI ANBEFALER

Bøger om SFL

"Sprog i skole" handler om fagsprog i skolen på tværs af fagene. Bogen har fokus på sproglige redskaber som kan indfange hvordan faglig betydning skabes - med udgangspunkt i elev- og lærebogstekster fra matematik, natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi, historie, hjemkundskab, samfundsfag, dansk, kristendomskundskab. Undervejs lægges der op til diskussioner om hvordan læsning, sprog og faglighed kan integreres i en sprogbaseret og genreorienteret undervisning.

Det naturfaglige sprog er meget anderledes end det eleverne møder og anvender i deres hverdag, og det adskiller sig på mange måder fra sprogbrugen i skolens andre fag. Ind i naturfag introducerer til en måde at arbejde med skriftsprog i naturfag på som er integreret i en undersøgende og engagerende naturfagsundervisning.

Fagsprog i naturfag gennemgår de naturfaglige genrer (undersøgelse, klassifikation, argumentation osv.) og viser, hvordan læreren kan opbygge elevernes kendskab til sproglige mønstre og strukturer. Det indebærer for eksempel analyser af naturfaglige teksters struktur, sprog og visuelle udtrykpræsentation af den systemisk-funktionelle sprogmodel som teoretisk grundlag for elevers aktive brug af fagsprogstilladsering

"Lad sproget bære" er en velstruktureret og konkret indføring i genrepædagogikken, hvis mål er at give eleverne en større bevidsthed om de sproglige træk, der kendetegner forskellige tekstgenrer og fag. Grundbogen "Lad sproget bære" støtter folkeskolelæreren til at hjælpe eleverne til i at udvikle et kundskabs- og skolerelateret sprog.

Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen samler en række forsknings- og udviklingsarbejder fra og omkring læseforskningsmiljøet på VIA University College.Bogen præsenterer dermed ny viden om læse- og skrivepædagogik, en viden der er udviklet og afprøvet i et tæt samarbejde med den undervisningspraksis, som forskernes projekter er knyttet til. 

Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til alle lærere og studerende på læreruddannelsen, der gerne vil rustes bedre til arbejdet med elever med dansk som andetsprog.Bogen bygger på den nyeste internationale forskning i andetsprogspædagogik, som forfatteren levende illustrerer med sine egne erfaringer som både lærer og læreruddanner.

This book showcases interviews with nine women who have made pioneering contributions to social semiotics and systemic functional linguistics (SFL), highlighting how these women have taken the discipline into new and innovative directions, and the enduring impact of their work.

Litteratur

Kender du til litteratur som skal med på listen? Skriv til Ruth Mulvad: rm@inquam.dk

Bock, K. (2011). Nye spilleregler for sprog i dansk - det funktionelle paradigme i danskundervisningen på læreruddannelsen. I: M. Vedsgaard Christensen og L. Møller Daugaard (red.), Sprog på spil: At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

 

Bock, K. (2017). Fra slugte nåle til liv på børnehjem: SFL-baseret undervisning med afsæt i autobiografiske tekster. I: Bock, K., M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.) (2017). Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Bock, K., M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.) (2017). Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Christensen, M.V. (2013). Genrer – betyder de noget i praksis? Viden om læsning nr. 13.Christensen, M.V. (2014). Skrivning i skolen – undervisning i tekster og kommunikation. I: N. Mølgaard og B. Bang Carlsen (red.), Lærerprofiler i dansk. 3. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

Christensen, M.V. (2014). Sprog og læring i genrepædagogikken. KvaN nr. 99.Christensen, M.V. (2014). Genrepædagogik – mest i teorien. Webinar CFU/Nationalt Videncenter for Læsning. https://cfu.adobeconnect.dk/p35fhyziijw/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal (hentet 31.05.16).

 

Christensen, M.V. (2017). Genrepædagogik i grundskolen – Sølystskolen 2009-2016. Sprogforum nr. 63.Christensen, M.V. (2017). Læremidler fra et andetsprogsperspektiv - Analyse og redidaktisering. I: Knudsen, S. Kragholm og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

 

Christensen, M.V. og K. Bock (2011). Nye spilleregler i dansk: Det funktionelle paradigme i danskundervisningen på læreruddannelsen. I: L.M. Daugaard og M.V. Christensen (red.), At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse. Aarhus: ViaSystime.

 

Christensen, M.V., J. Hellqvist og A.M. Dahl Jakobsen (2012). Genrepædagogik i teori og praksis – på samme tid. Fællesskrift 11.Christensen, M.V. og I. Maibom (2012). En fabelagtig fornemmelse for sprog: Genrepædagogik i 3. Klasse. I: L.M. Daugaard og M.V. Christensen (red.), At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse. Aarhus: ViaSystime.

 

Christensen, T. (2018): Notatteknik og tekstlæsning i naturfag i udskolingen: Reading to learn- metoden som udgangspunkt, i: Viden om læsning, nr. 24.

 

Derewianka, B. (2016). Vilde med sten – indskolingsbørn på opdagerfærd i geologiens sprog. I: K. Bock, M.V.Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.), Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Elgaard, K.M.E, Frandsen, C.A., Kabel, K (2018): Literacy og juridiske rollespil i gymnasiet og universitetet, i: Viden om læsning, nr. 24.

 

Gibbons, P. (2010). Læring gennem samtale. Unge Pædagoger 5.

 

Gibbons, Pauline (2016). Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. 2. udgave. Samfundslitteratur.

 

Hammond, J. (2012). Mundtlig sprogudvikling som en bro til literacy: Stilladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog. Viden om læsning nr. 12.

 

Høyrup, F. (2013). Tosprogede elevers særlige udfordringer med faglig læsning og skrivning. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Jacobsen, G.K. og R. Mulvad (under udgivelse). Hvorfor skriver man i skolen? Sprogbaseret undervisning i Køge Kommune. Køge: Køge Kommune.

 

Jacobsen, S.K. (2013). Snyd eller stilladsering? - om læsning og skrivning i fremmedsprog. I: D. Østergren-Olsen og L. Herholdt (red.), Litteraturlyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Jacobsen, S.K. (2017). Genrepædagogik i undervisningsfaget engelsk i læreruddannelsen. Sprogforum nr. 63.Jacobsen, S.K (2016): Literacy for Begyndere. I: Gregersen, A.S. (Red.): Tidlig Sprogstart i Skolen, Samfundslitteratur: http://samfundslitteratur.dk/bog/tidlig-sprogstart-i-skolen  (Vi arbejder også på en pendent i engelsk. Den kommer i august)

 

Jacobsen, S.K. og A.K. Kryger (2015). Reading 2 Learn Mr. Fox. Sproglæreren 1/2015.

 

Jacobsen S.K., M. Olsen og K. Søgaard (2017): Let's get started! Engelsk med billedbøger i indskolingen. Samfundslitteratur.

 

Jacobsen, S.K. og M. Olsen (2015). Kompetenceområder i sprogfagene - engelskfaget i et didaktisk perspektiv. I: A.S. Gregersen (red.). Sprogfag i forandring: pædagogik og praksis. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

Jacobsen, S.K. og J. von Holst-Pedersen (2013). Sprog på skrift – Faglig læsning og skrivning i fremmedsprog. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Jensen, P.G. og Illum, L. (2018): Kend dit værktøj. Et samarbejde mellem faglærer og læsevejleder, i: Viden om læsning, nr. 24.

 

Jensen, S. og Krenzen, A. (2018): Fagligt løft til læsesvage elever i udskolingen gennem fælles, fokuseret tekstlæsning, i: Viden om læsning, nr. 24.

 

Johansson, B. og A.S. Ring (2015). Lad sproget bære. Genrepædagogik i praksis. 2. udg. København: Akademisk Forlag.

 

Kabel, K. (2009). Er matematisk samtale bare samtale? Læsning og elevers matematikfaglige sprog. MONA 4/2009.

 

Kabel, K. (2012). Et sprog til at tale om litteratur: fra love <3 til fagligt værdsatte diskurser. I: D. Østergren-Olsen og L. Herholdt (red.), Litteraturlyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Kabel, K. (2013). “At sætte faglige ord på processen – Faglig læsning og skrivning i håndarbejde”. I M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Kabel, K. (2013). En flyver i ord – Faglig læsning og skrivning i natur/teknik. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Kabel, K. (2014). Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Kabel, K. (2015). Introduktion til Pauline Gibbons: “Læsning på andetsproget”. Literacy.dk. http://literacy.dk/wp-content/uploads/L%C3%A6sning-p%C3%A5-andetsproget_introduktion.pdf (hentet 31.05.16).Kabel, K. (2017). Fagspecifik literacy - når elever skaber betydning. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget.. København: Akademisk Forlag.

 

Kabel, K. (2017). ”Hvad gør hvilken grammatik godt for?”. I: J. Bremholm, J. Bundsgaard, S.S. Fougt og A.K. Skyggebjerg (red.) Læremidlernes danskfag. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 130-150Kabel, K. (2016): Danskfagets litteraturundervisning. Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen. Aarhus Universitet. DPU. ph.d. afhandlinghttp://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Ph.D_Kristine_Kabel.pdf

 

Kabel, K. & L. Storgaard Brok (2018): Didaktik og kontekst: Vi trænger til en teoretisk afklaring af kontekstbegrebet i literacy-didaktikken. I: ,Christensen,T.S. N.Elf, P.Hobel, A. Qvortrup, S. Troelsen (red.), Didaktik i udvikling,Klim.

 

Kabel, K., R. Mulvad og J. Bremholm (2010). Evaluering af fagsprog. Nordand 2010 (2).Kabel, K., M. Als Nielsen og A. Kruse Partsch (2014). Ord på! Litteratur. Frederikshavn: Dafolo.

 

Kabel, K., A. Kruse Partsch og M. Als Nielsen (2014). Ord på! Insekter. Frederikshavn: Dafolo.

 

Kabel, K., Lone Krogsgaard Svarstad og Thorkild Hanghøj (2017): Børns semiotiske erfaringer i relation til Minecraft. I: Sprogforum nr. 65, december 2017

 

Knudsen, S.K. og L. Wulff (red.) (2017). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

 

Kofoed, U., R. Mulvad & I. Regnarsson (2017). Fra baller til sædemuskler - sprogbaseret fagundervisning. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget.  København: Akademisk Forlag. 

 

Kress, G. (2012). Materialiseret meningsskabelse: Tanker om literacy, læsning og skrivning i konteksten af multimodal kommunikation. Viden om læsning  nr. 12.

 

Krogh, T.K. og R. Mulvad (2012). Ud i skoven med skriften. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i børnhaven. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Langkjær, H. og R. Mulvad (2011). På tur til Odense Zoo – et undervisningsforløb med kommentarer. DANSK 3/2011.

 

Love, K. og S. Humphrey (2013). Responsgenrer i skoleundervisningen: Sproget i arbejde. Viden om læsning nr. 13.

 

Mathiesen, F. (2013). Sprog i billeder – Faglig læsning og skrivning i billedkunst. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Mulvad, R. (2002). Et ord flyver op. Skriftlighed. Undervisningsbog. Elevfagbog. Lærervejledning. København: Alinea.

 

Mulvad, Ruth (2002). Kommer tid – kommer sprog. Sproglære. Undervisningbog. Elevfagbog. Lærervejledning. København: Alinea.

 

Mulvad, R. (2008). Hvad betyder på? – semantik, grammatik og læseforståelse. Viden om Læsning nr. 4.

 

Mulvad, R. (2008). At skrive med funktionel lingvistik. FOKUS – på dansk som andetsprog for voksne nr. 42.

 

Mulvad, R. (2009). Læsning og fagsprog. Hjemkundskabsforeningens blad. Nr. 1 februar 2010

 

Mulvad, R. (2010). Faglig læsning på fremmedsprog. PS Praktisk Sprog. Tidsskrift for undervisere i fremmedsprog 3/2010.

 

Mulvad, R. (2010). Faglig læsning på fremmedsprog. PS Praktisk Sprog 3/2010

 

Mulvad, R. (2010). Faglig læsning – sproglig udvikling og sprogtilegnelse. Sproglæreren 4/2010.

 

Mulvad, R. (2011). Kan det være sjovt at skrive om havdyr? I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.). Skrivelyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Mulvad, R. (2012). Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. København: Akademisk.Mulvad, R. (2012). SFL-baseret pædagogik – varianter og udviklinger. I: T.H. Andersen og M. Boeriis (red.), Socialsemiotik i Norden. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

Mulvad, R. (2012). Faglig læsning. I: H.J. Kristensen og P.F. Laursen (red.). Gyldendals Metodehåndbog. København: Gyldendal.

 

Mulvad, R. (2012). Sprog i skole – om at integrere arbejde med sprog i fagenes didaktik. Sproget i skolen. KvaN nr. 94.

 

Mulvad, R. (2013). Hvorfor fortjener fagtekster særlig opmærksomhed? I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.). Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Mulvad, R. (2013). Pres de halverede hvidløgsfed gennem en hvidløgspresser – Faglig læsning og skrivning i hjemkundskab. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Mulvad, R. (2013). Hvad er genre i genrepædagogikken? Kære genre – hvem er du? Viden om Læsning nr. 13.

 

Mulvad, R. (2014). Sprog og læring. Literacy: sprog og læring. KvaN 99.

 

Mulvad, R. (2015). Hvornår er en elevtekst god? I: A. Golden og E. Selj (red.)- Skriving på norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Mulvad, R. (2017). Sprogbaseret pædagogik – genrepædagogik. Sprogforum nr. 63.

 

Maagerø, E. (2012). Så mange måder at skabe mening på – Multimodale tekster. I: M.R. Abildgaard og S. Hammershøi (red.), Læsning og skrivning i alle fag. Frederikshavn: Dafolo.

 

Maagerø, E. (2013). Skrivelyst i matematik og naturfag. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i fagene. København: Dansk Psykologisk Forlag.Maagerø, E. (2015). Om at læse på sætningsniveauet. I: E.

 

Maagerø og E.S. Tønnesen (red.), At læse i alle fag. 2. oplag. Aarhus: Klim.

 

O’Halloran, K. og V.L. Fei (2011). Dimensioner af multimodal literacy. Viden om læsning  nr. 10.

 

Polias, J. (2011). Samarbejde mellem engelsklærere og faglærere. Aktuelle forandringer I den pædagogiske praksis. Viden om Læsning nr. 9.

 

Projekt Uddannelsesløft (2015). Løft læringen – brug sproget. Erfaringer fra projekt Uddannelsesløft. Aalborg: Project Uddannelsesløft. http://www.uddannelsesloeft.dk/ (hentet 31.05.16).

 

Rose, D. (2016). Demokratisering af klasseværelset. I: K. Bock, M.V. Christensen, D.V. Eggersen, N.B. Gøttsche og M. Rydén (red.), Genrepædagogik og andre nye veje i læse og skriveundervisningen. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Sigsgaard, A.-V.M (2010). Min stue, min børnehave. I Mikkelsen, P. (red). Pædagogisk arbejde med tosprogede børn. Frederikshavn: Dafolo: s. 55-80.

 

Sigsgaard, A.-V.M. (2013). "Hvad skal jeg skrive? – Det må du selv vide…” Udvekslingsstrukturanalyse af samtaler mellem lærere og elever i dansk som andetsprog- og historieundervisning. Nordand nr. 8.

 

Sigsgaard, A.-V.M. (2013). Fælles konstruktion - stilladserende tale i skriveundervisningen. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i fagene. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Sigsgaard, A.-V.M. (2014). "Brug dine egne ord!” – hvordan gør man sig legitim som DSA-elev i historieundervisningen? Sprogforum nr. 58.

 

Sigsgaard, A.-V.M. (2015). Demokrati og semantiske bølger i andetsprogsundervisningen. Viden om literacy nr. 18.

 

Sigsgaard, A.-V.M. (2015). Det kan også blive for hverdagsagtigt: om udviklingen af tosprogede elevers skolesprog i fagundervisningen ved hjælp af dt semantiske koordinatsystem og den semantiske bølge. Unge pædagoger nr. 4.

 

Sigsgaard, A.-V.M. (2017). Samtale og interaktion i undervisningen. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.) Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

 

Thygesen, R. og K.L. Berge (2013). Skrivelyst - en vigtig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. I: S. Madsbjerg og K. Friis (red.), Skrivelyst i fagene. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Undervisningsministeriet (forår 2017). Inspirations- og vejledningsmaterialer. UCC og VIA. København: Styrelsen for It og Læring. http://www.emu.dk

 

Vilien, Katja (2017). Ind i teksten med flersprogede elever. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.  

 

Østergaard, A.M. og G. Kjær (2013). Inklusionens didaktik. Frederikshavn: Dafolo.

 

Østergaard, W. (2017). Registerkontinuum - et værktøj til planlægning og refleksion. I: S.K. Knudsen og L. Wulff (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk Forlag.

Kender du til litteratur som skal med på listen? Skriv til Ruth Mulvad: rm@inquam.dk

bottom of page