top of page

Sprogbaseret Læring

Foreningen for systemisk funktionel lingvistik i professionerne

Foreningen for systemisk funktionel lingvistik i professionerne arbejder for en udbredelse af en kontekstnær udvikling af sprog i uddannelsessystemet. 

Foreningen består af undervisere, forskere og andre interesserede.   

Foreningens aktiviteter spænder bredt fra artikler og netværk til kurser og årsmøder.

Program Årsmøde 2024

Hvordan gør man en undersøgende undervisning sprogbaseret?

Dato: 1. og 2. februar 2024
Tid: 10.00 - 16.00
Sted: KP, Tagensvej 18, 2200 København, Lokale T18.C012
Tilmeldingslink: https://forms.gle/ffm8UC5mzSrazqkV8
Pris: 300 kr. for en dag og 500 kr. for 2 dage.

Klik her for at se programmet og præsentationer fra dagene

Design jeres eget kursus. 
Sprogbaseret pædagogik og SFL – et kursus
– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

Kontakt 

Grethe Kjær Jacobsen: grethe.kjaer.jacobsen@gmail.com, tlf: 2728 2079

Ruth Mulvad: ruthmulvad@gmail.com, tlf: 2078 0661

Læs mere her

NYT GRUNDKURSUS!

Foreningen for SFL i Professionerne starter nyt kursus i sprogbaseret undervisning i efteråret 2023.

Lærere i grundskolen, læreruddannere, konsulenter i kommuner og undervisningsministeriet, skoleledere, lærere på sprogcentre kan på dette kursus få praksisnær viden om hvordan man kan komme i gang med en effektiv sprogbaseret undervisning.

Kurset er på 3 x 2 dage, start 9. november 2023, Campus Carlsberg, København

Læs mere her 

Kurset er afviklet men kan designes til det passer til alle lærergrupper

Læs artiklen i næste nummer af Sprogforum

Hvert fag, sin forståelse - sit sprog.
Fagspecifik sprogbaseret undervisning med SFL. 


Af Grethe Kjær Jacobsen, Ruth Mulvad og Anette Vestergaard Nielsen

Afholdt aktivitet

Det 14. årsmøde i Foreningen for SFL i professionerne
Den 2. og 3. februar 2023.

To workshopdage om naturfag og dansk

Anette Vestergaard Nielsen

Sprog i naturfag

Præsentation

Ruth Mulvad

Omstændigheder

Ruth Mulvad

Ni eksempler på kvinder

Ruth Mulvad

Naturfag og omstændigheder

bottom of page